Welcome to Our Website

เริ่มแล้ว! กองสลาก ทยอยเรียกผู้ค้า 3.7 พันราย แจงเงื่อนไขขายหวย 80 บาท

สำนักงานสลากฯ เผยคืบหน้าโครงการ “สลาก 80” ล่าสุดทยอยเชิญผู้ผ่านเกณฑ์จากพื้นที่ภาคกลาง 1,234 ราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ 3,768 ราย เข้าฟังเงื่อนไข ก่อนคัดเลือกแบบสุ่มหาผู้ค้าอำเภอละ 1 จุด เพื่อเริ่มจำหน่ายงวดแรก 2 พ.ค.65

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ระยะที่ 2 ว่า สำนักงานสลากฯ ได้เริ่มทยอยเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 3,768 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 4,790 ราย เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายในโครงการฯ และคัดเลือกแบบสุ่มหาตัวแทนจำหน่ายอำเภอ หรือเขตละ 1 จุด

 

โดยเริ่มจากผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 1,234 ราย เข้ารับฟังวันแรกวันนี้ (3 มีนาคม 65) และวันที่ 10-11 มีนาคม 65 หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อชี้แจงหลักเกณ์และเงื่อนไข ต่อไป

“สำนักงานสลากได้เชิญให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลาก 80” และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ได้เข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายในโครงการฯ ซึ่งหากมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะทำการคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) สำหรับพื้นที่ที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย ก่อนจะอบรมตัวแทนจำหน่ายสลาก เพื่อเริ่มจำหน่าย งวด 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” พันโท หนุน กล่าว

 

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำหรับผู้สมัครเกณฑ์ในพื้นที่ส่วนกลาง ที่สำนักงานสลากฯ ได้ส่งหนังสือเชิญเข้ารับฟังชี้แจงเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 3 , 10 ,11 มีนาคม 65 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 448 ราย , ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี) 294 ราย และ ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี) 492 ราย

 

โดยจะแบ่งการอบรมเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 70 ราย เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ

 

พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้น หากจุดจำหน่ายสลากมีตัวแทนจำหน่ายสลากหลายรายได้แจ้งไว้เป็นสถานที่เดียวกัน เมื่อมีตัวแทนรายหนึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือว่าจุดจำหน่ายนั้นได้รับสิทธิตามโครงการแล้ว สำหรับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่แจ้งจุดจำหน่ายเป็นสถานที่เดียวกันไว้แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะไม่มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตามโครงการนี้

และหากรายใดไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วยตนเองตามวัน เวลา ดังกล่าว สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมาแทนได้ หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ตามที่สำนักงานสลากฯ กำหนด แต่ถ้าผู้มีรายชื่อแต่ไม่ร่วมกิจกรรมชี้แจงฯ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมแทนทางช่องทางที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและสำนักงานฯ จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีเขต/อำเภอ ที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่มีผู้สมัครเลย จำนวน 292 เขต/อำเภอ จาก 67 จังหวัด ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานสลาก จะมีการพิจารณาเปิดรับสมัครอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ ได้ตั้งเป้าหมายมีร้าน “สลาก 80” จำนวน 1,000 จุดทั่วประเทศ จากจำนวนอำเภอ/เขตทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 878 อำเภอ/เขต หรือ อย่างน้อยต้องมีร้าน “สลาก 80” อำเภอ/เขตละ 1 จุด ซึ่งหากพื้นที่ใดมีขนาดใหญ่ กองสลากฯ จะพิจารณาให้มี ร้าน “สลาก80” มากกว่า 1 จุด

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market